سوهان اکسپرت

100,000 تومان120,000 تومان
سوهان اکسپرت 40 و  20 بیس فلزی و فایل های قابل تعویض سوهان مانیکور اکسپرت 40با ورق سوهان های یک

سوهان دستی سان شاین – SUNSHINE

15,000 تومان
سوهان دستی  خیلی نازک سان شاین – SUNSHINE ضخامت خیلی کم مناسب برای اصلاح کناره های ناخن قابل شستشو